ค้นหาบ้านมือสองธอส.
ลองเปลี่ยนมาใช้ผ่านแอปดูสิ ใช้ง่าย รวดเร็ว โหลดเลย!

 

ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด ดอนเมืองคอนโดทาวน์
 • แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 31.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036200281
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะดอนเมือง 3
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036104821
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะดอนเมือง 2
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105041
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะดอนเมือง 1
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105211
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะดอนเมือง 1
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105331
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะดอนเมือง 1
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105081
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะดอนเมือง 2
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105391
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะดอนเมือง 2
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105131
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะแจ้งวัฒนะ 6
 • แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036104741
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด ฟินีโฮมคอนโดมิเนียม
 • แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 31.57 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105141
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนแจ้งวัฒนะอี
 • แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 34.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036104671
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนแจ้งวัฒนะอี
 • แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 35.49 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036104651
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนรัชธานี 5
 • แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 28.26 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105301
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนแจ้งวัฒนะบี
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 30.79 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036104481
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนรัชธานี
 • แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 28.4 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036104981
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด นิรันดร์คอนโดเทล 6
 • แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 25.23 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105291
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนแจ้งวัฒนะบี
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.89 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036104331
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนแจ้งวัฒนะบี
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 30.79 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105371
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนแจ้งวัฒนะดี
 • แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 32.63 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036104541
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนรัชธานี 3
 • แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 • 28.34 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1036105101
 • ลำดับทรัพย์ที่: -