ค้นหาบ้านมือสองธอส.
ลองเปลี่ยนมาใช้ผ่านแอปดูสิ ใช้ง่าย รวดเร็ว โหลดเลย!

ค้นพบทรัพย์ 40 รายการ

ขายบ้านมือสอง ใน กรุงเทพมหานคร


ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (ดอนเมืองคอนโดทาวน์)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
31.25 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036200281
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะดอนเมือง 3)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
26.09 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036104821
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะดอนเมือง 2)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
26.09 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105041
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะดอนเมือง 1)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
26 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105211
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะดอนเมือง 1)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
26 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105331
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะดอนเมือง 1)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
26 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105081
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะดอนเมือง 2)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
26.09 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105391
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะดอนเมือง 2)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
26.09 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105131
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะแจ้งวัฒนะ 6)
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
26.09 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036104741
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (ฟินีโฮมคอนโดมิเนียม)
แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
31.57 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105141
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนแจ้งวัฒนะอี)
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
34.25 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036104671
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนแจ้งวัฒนะอี)
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
35.49 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036104651
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนรัชธานี 5)
แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
28.26 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105301
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนแจ้งวัฒนะบี)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
30.79 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036104481
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนรัชธานี)
แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
28.4 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036104981
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (นิรันดร์คอนโดเทล 6)
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
25.23 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105291
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนแจ้งวัฒนะบี)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
33.89 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036104331
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนแจ้งวัฒนะบี)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
30.79 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105371
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนแจ้งวัฒนะดี)
แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
32.63 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036104541
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านสวนรัชธานี 3)
แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
28.34 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1036105101
ลำดับทรัพย์ที่ -


รายการที่ดูล่าสุด