ค้นหาบ้านมือสองธอส.
ลองเปลี่ยนมาใช้ผ่านแอปดูสิ ใช้ง่าย รวดเร็ว โหลดเลย!

 

ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะบางกะปิ 3
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103261
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะบางกะปิ 1
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103191
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะบางกะปิ 3
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.01 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103081
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด ทองประกายคอนโดเทลอาคารบี
 • แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 25.57 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103701
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะบางกะปิ 1
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103691
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะบางกะปิ 2
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103511
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เคหะบางกะปิ 1
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 26.09 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103521
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด บ้านสวนนวกานต์
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.2 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103251
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม 5
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103731
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม 3
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103711
 • ลำดับทรัพย์ที่: -

490,000 บาท

คอนโด อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม 3
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103561
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม 2
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103301
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด สินธนาแมนชั่น
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 39.79 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103461
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม 3
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103401
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบึ่งกุ่ม 3
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103741
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม 5
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 33.25 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103421
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด คูณสุขวิลล์อีและเอฟ
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 34.28 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027102991
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด กีรทรัพย์แมนชั่นวิลล์
 • แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 31.6 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103451
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด คูณสุขวิลล์ อีและเอฟ
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 34.42 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103481
 • ลำดับทรัพย์ที่: -
ทรัพย์โปรโมชั่น

ราคาติดต่อธนาคาร

คอนโด เอส.พี.เอ็น.เรสซิเด้นท์
 • แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
 • 46.4 ตร.ม.
 • รหัสทรัพย์ 1027103671
 • ลำดับทรัพย์ที่: -