ค้นหาบ้านมือสองธอส.
ลองเปลี่ยนมาใช้ผ่านแอปดูสิ ใช้ง่าย รวดเร็ว โหลดเลย!

ค้นพบทรัพย์ 55 รายการ

ขายบ้านมือสอง ใน กรุงเทพมหานคร


ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะชุมชนร่มเกล้า 2)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
30.03 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011103551
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (เคหะชุมชนร่มเกล้า 10)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
29.96 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011103711
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (อาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 2)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
30.03 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011103871
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.3 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104371
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 4)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.05 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104241
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 1)
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
32.94 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011103811
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 3)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.05 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011103881
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 3)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.3 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104211
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 6)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.3 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104301
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 5)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.05 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104291
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 4)
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
32.66 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104091
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 4)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.3 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104471
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.3 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104461
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 1)
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
32.94 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011103831
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 1)
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
32.94 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104281
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 5)
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
32.94 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104441
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 4)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
33.3 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011103841
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 1)
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
32.94 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104001
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (บ้านเอื้ออาทรประชาพัฒนา 2)
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
32.94 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011104261
ลำดับทรัพย์ที่ -
ทรัพย์โปรโมชั่น
ขายคอนโด (อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง)
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
32.99 ตร.ม.
รหัสทรัพย์ 1011103941
ลำดับทรัพย์ที่ -


รายการที่ดูล่าสุด