กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,834
ทรัพย์สินทั้งหมด

22
วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น. งานประมูล Online บ้านถูกใจ หาได้ที่ ธอส....

บ้านเดี่ยวมือสอง ใน ร้อยเอ็ด

84 รายการ

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง ร้อยเอ็ด

รหัส # 4501104441
ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม(ทล.2045) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 222.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104611
ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 185.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104711
ถนนสายบ้านโนนสะอาด-บ้านเมืองเปลือย เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 66 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4504100291
ซอยบ้านอ้น-ดอนกลาง ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 102 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
570,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4504100331
ซอยบ้านอีโคตร-บ้านหัวหนอง(รอ.3017) ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 51 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
530,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4504100341
ซอยข่าใหญ่-หัวหนอง (รอ.6058) ถนนจตุรพักตรฯ-ปทุมรัตน์(ทล.2392) จตุรพักตรพิมาน,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 400 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
710,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4505100991
ซอยรพช.บ้านสงยาง ถนนร้อยเอ็ด-อาสามารถ ธวัชบุรี,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 141 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
855,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4507100981
ซอยหนองนกเป็ด-โนนแก้ว ถนนโพนทอง-เสลภูมิ(ทล.2046) โพนทอง,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 112 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
720,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4510100401
ซอยเหล่าแขม-นากระตึบ(รอ.4031) ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง(ทล.2044) เสลภูมิ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 70 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,760,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4510100411
ซอยดงกลาง-ท่าม่วง(รอ.4024)45 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง(ทล.2044) เสลภูมิ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 310 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,660,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4514100101
ซอยสำโรง-ขี้เหล็ก ถนนร้อยเอ็ด-อาจสามารถ(ทล.2043) อาจสามารถ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 338 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
840,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4516100331
ซอยร้อยเอ็ด-ศรีสมเด็จ(รอ.4009) ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม(ทล.2045) ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 176 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
520,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4516100421
ซอยถนนภายในชุมชนบ้านโสกเชือก ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 81.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
620,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4516100521
ซอยแคนใต้-เมืองเปลือย ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม(ทล.2045) ศรีสมเด็จ,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 308 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
820,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4517100261
ซอยถนนสายเหล่าขาม-บ้านค้อ (รอ.2016) จังหาร,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 92 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
495,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4517100281
ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ จังหาร,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 78 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4519100041
ซอยดอนกลอย-วารีเกษม ถนนพนมไพร-หนองฮี(ทล.2043) หนองฮี,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 157 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
470,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104051
ซอยโนนงาม-หนองนาสร้าง ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 174 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,875,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 18 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104791
ซอยหมู่พิมานธานี (โนนงาม) ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 40 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,220,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 18 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104801
ซอยภายในโครงการหมู่บ้าน ถนนถนนเทวาภิบาล เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 89 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,855,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 18 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104831
ซอยม.เพชรเมธาแลนด์แอนด์ ถนนเทวาภิบาล(ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 63.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,530,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 18 ม.ค. 2564
รหัส # 4507101181
ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง(ทล.2044) โพนทอง,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 138 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,375,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 18 ม.ค. 2564
รหัส # 4515100141
ถนนสายโพนทอง-เมยวดี เมยวดี,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 42 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
690,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 18 ม.ค. 2564
รหัส # 4520100031
ซอยบ้านขมิ้น-บ้านยางใต้ ถนนแจ้งสนิท(ทล.23) ทุ่งเขาหลวง,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 967 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,540,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 18 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104581
ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 48.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104591
ซอยโคกสง่า-เหล่าใหญ่(รอ.2054) ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
945,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104771
ซอยทางเข้าบ้านหนองสูบ ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,240,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104851
ซอยโครงการม.สันติธานี ถนนสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 60.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4501104871
ซอยทลชบ.สายบ.โนนงาม ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,290,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4502100341
ซอยรพช.สายบ.สำราญ-ดงครั ถนนสายเกษตรวิสัย-พยัคฆภูมิ เกษตรวิสัย,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 407 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
655,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
84 รายการ
1
จาก 3 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "บ้านเดี่ยว" ทั้งหมด ใน ร้อยเอ็ด