กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,980
ทรัพย์สินทั้งหมด

 
 
Loading...
 

โปรโมชั่นพิเศษ

880 รายการ
รายละเอียด :
ทำการประมูลในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 โดยเปิดให้ลงชื่อเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น.
รหัส # 1003103171
ซอยม.บึงโคล่ ถนนสุวินทวงศ์หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
560,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003104501
ซอยม.เธียรทอง3 ถนนประชาสำราญหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 18.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
330,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003105621
ซอยสุวินทวงศ์38 ถนนสุวินทวงศ์หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 90 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,695,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003105811
ซอยชุมชนประชาสำราญ(ซ.2) ถนนแสนเกษมหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 32 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
490,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003105861
ซอยเลียบวารี 25 /ม.อมรทรัพย์ ถนนเลียบวารีหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003105961
ซอยเลียบวารี25 ถนนเลียบวารีหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
490,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003106811
ซอยเชื่อมสัมพันธ์9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
26.97 ตร.ม.
ราคาพิเศษ
270,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003107381
ซอยเลียบวารี25 ถนนเลียบวารีหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
595,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003108841
ซอยเคหะหนองจอก(ซ.35) ถนนมิตรไมตรีหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 19.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
345,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003109361
ซอยอยู่วิทยา18(ซ.2ฝั่งยาว) ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
625,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003109541
ซอยชุมชนประชาสำราญ(ซ.1) ถนนแสนเกษมหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 22 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
560,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003109581
ซอยอมรทรัพย์(ซ.18) ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 23.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
595,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003109771
ซอยม.พิบูลย์ทรัพย์12 ถนนแสนเกษมหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 32 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
560,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003110081
ซอยม.กิตติชัยวิลล่า3 ถนนคู้คลองสิบหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
885,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003110701
ซอยสุวินทวงศ์64 ถนนสุวินทวงศ์หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 60.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003110881
ซอยสังฆสันติสุข26 ถนนสังฆสันติสุขหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 44.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003110891
ซอยอยู่วิทยา16 ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 21 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
880,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003110921
ซอยเลียบวารี67 ถนนเลียบวารีหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 37.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003110991
ซอยม.อมรทรัพย์ซ.3ฝั่งยาว ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111021
ซอยม.อมรทรัพย์ ซ.19 ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
665,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111031
ซอยม.อมรทรัพย์ ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 29.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,115,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111081
ซอยผดุงพันธ์11(ม.ธัญพฤกษ์สุวินทวงศ์ซ.8) ถนนผดุงพันธ์หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 18 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
640,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 15 พ.ย. 2560
รหัส # 1003111131
ซอยอมรทรัพย์ ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
625,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111241
ซอยอยู่วิทยา16( ม.อมรทรัพย์ ซ.14) ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 21 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
660,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111301
ซอยสุวินทวงศ์23 ถนนสุวินทวงศ์หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111311
ซอยเลียบวารี79/ม.พนาสนธิ์การ์เด้นโฮม2ซอย5/1 ถนนเลียบวารีหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 51 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,920,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111321
ซอยม.อมรทรัพย์ ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 23.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
635,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111421
ซอยอยู่วิทยา16 ถนนอยู่วิทยาหนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
595,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1003111431
ซอยม.ธันยพฤกษ์สุวินทวงศ์ ถนนผดุงพันธ์หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 18 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
640,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
รหัส # 1005100451
ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธินบางเขน,กรุงเทพมหานคร
56.24 ตร.ม.
ราคาพิเศษ
375,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 25 ต.ค. 2560
880 รายการ
1
จาก 30 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า