...................................................................................................................................

: ประเมินค่าทรัพย์สิน

• ราคาประเมินที่ดินใหม่ปี 2543-2546
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 20 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2543
• โครงการออกพันธบัตร ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน, สินเชื่อที่อยู่อาศัย, ตลาดที่อยู่อาศัย,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 4 ฉบับที่ : 14 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2541
• 5.ระดับราคาที่อยู่อาศัยในโครงการเปิดตัวใหม่
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 27 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2544
• เตรียมพร้อมกู้เงินซื้อบ้าน
หมวด : ประชากรและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย, ประเมินค่าทรัพย์สิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 26 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2544
• ราคา ต้นทุน มูลค่า และการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (2)
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 16 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2542
• การบังคับจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน, สินเชื่อที่อยู่อาศัย, มาตรการและนโยบายที่อยู่อาศัยภาครัฐ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 4 ฉบับที่ : 14 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2541
• ความคืบหน้าของการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน, สินเชื่อที่อยู่อาศัย, มาตรการและนโยบายที่อยู่อาศัยภาครัฐ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 4 ฉบับที่ : 14 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2541
• สรุปสาระสำคัญการประชุม World Congress ครั้งที่ 22
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 3 ฉบับที่ : 11 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2540
• การประเมินค่าทรัพย์สินกับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (1)
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 16 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2542
• บทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการการแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หมวด : ประเมินค่าทรัพย์สิน, สินเชื่อที่อยู่อาศัย, ตลาดที่อยู่อาศัย,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 4 ฉบับที่ : 14 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2541

    1 |2|3|4

 

 


 
ไม่มีกลุ่ม(29 บทความ)
รับสร้างบ้าน(15 บทความ)
ประชากรและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย(70 บทความ)
ประเมินค่าทรัพย์สิน(31 บทความ)
สินเชื่อที่อยู่อาศัย(74 บทความ)
ตลาดที่อยู่อาศัย(178 บทความ)
มาตรการและนโยบายที่อยู่อาศัยภาครัฐ(83 บทความ)
กฎหมาย(7 บทความ)
บ้านมือสอง(5 บทความ)
การคุ้มครองผู้บริโภค(43 บทความ)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(167 บทความ)
นายหน้าอสังหาฯ(46 บทความ)
นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ(43 บทความ)
รายงานต่างประเทศ(44 บทความ)


"Proxy or nominee" property - purchase polici... 
ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหน... 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Po... 
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ หญิงเหล็ก...นักพัฒนาที่... 
Evolution of accommodations and facilities in...