กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 
 
 
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (Habitat III)
เปิดตัวสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
สัมภาษณ์พิเศษ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น
สังคมสูงวัย สังคมแห่งโอกาส
ธอส. ขานรับนโยบายรัฐสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุพร้อมให้สาขาทั่วประเทศเป็นช่องทางรับสมัครและส่งเงินสะสมของสมาชิก กอช.
ธอส. ศึกษาดูงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย และที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุของ Housing & Development Board ประเทศสิงคโปร์
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ธอส. เปิดสาขาสมาร์ท : GH Bank Smart Branch
ธอส. จัดเสวนาหัวข้อ “Fin Fin with FINTECH - นวัตกรรมธนาคารดิจิทัล” เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธอส. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ตอน “เพลงของพระราชา”
โครงการ ธอส. บ้านสุขยั่งยืน
นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
โครงการประกวดออกแบบ “บ้านพอดีกับ ธอส.”
โครงการ “84 พรรษา 84 ถังน้ำใจ ถวายในหลวง”
ธอส. จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ธอส. จัดพิธลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรม ธอส.
SMART PRODUCT
ความเคลื่อนไหว ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่‹บ้านจัดสรร ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559
12 ปี‚ ธุรกิจรับสร้างบ้าน กับความท้าทายในยุคดิจิตอล
มหกรรมรับสร้างบ้าน Home Builder Expo 2016
สัมภาษณ์พิเศษ อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
“มหานคร” อาคารสูงที่สุดในประเทศไทย ปี‚ 2559
ผ่ากลยุทธกระตุ้นตลาดคอนโด ปี‚ 2559
ธอส. กรุยทางนวัตกรรมใหม่พัฒนาระบบการเงินและเรียลเอสเตทไทยจัดเวทีสัมมนาการออมเพื่อที่อยู‹อาศัย
เสียงจากผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยในงาน ธอส. พบผู้ประกอบการ We Are Beyond Frontier…ทำให้Œคนไทยมีบ้าน
เปิดวิสัยทัศน์ ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในงาน ธอส. พบผู้ประกอบการ We Are Beyond Frontier…ทำให้คนไทยมีบ้าน
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
ร่‹างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้Œาง พ.ศ. …
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยูอาศัย
ธอส. จัดกิจกรรม CSR จังหวัดยโสธร
ธอส. จัดโครงการประกวดแบบ "บŒ้านรักษ์โลก"
ธอส. ออกบูธงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 16 "Money Expo 2016"
โครงการ "ธอส. โรงเรียนการเงิน"
สัมภาษณ์พิเศษ คุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสรŒ้างบŒ้าน
กรรมการผู้จัดการ ธอส. คนที่ 13 ประกาศนโยบายใหม่‹ นำทีมผูŒบริหารและพนักงานก้าวสู่ "The Best Housing Solution Bank"
โครงการบŒ้านประชารัฐของกรมบังคับคดี
สัมภาษณพิเศษ คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ "โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ"
กรมธนารักษ์จับมือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารออมสิน ลงนาม MOU โครงการบŒ้านธนารักษ์ประชารัฐ
โครงการบŒ้านธนารักษ์ประชารัฐ (มติคณะรัฐมนตรี)
บŒ้านธนารักษ์ประชารัฐ (ข่‹าวกระทรวงการคลัง)
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผูจัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงาน "ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน" ในพื้นที่ 4 จังหวัด"
งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 34
งานสัมมนาใหญ่ประจำปี "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2016"
อนุมัติแลŒว!!! ลูกค้าโครงการบ้านประชารัฐเฮ เพียง 5 วัน หลังเปิดรับคำขอกู้Œ ธอส. เริ่มทยอยเซ็นสัญญาแล้ว
ธอส. เปิดตัว "โครงการบ้านประชารัฐ" วันแรก
ธอส. ผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้าน เดินหน้า โครงการบ้านประชารัฐทันที เริ่ม 23 มี.ค.นี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
โครงการบ้านประชารัฐ (ข่าวกระทรวงการคลัง)
โครงการบ้านประชารัฐ (มติคณะรัฐมนตรี)
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
สัมภาษณ์พิเศษ คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2540 - 2558
การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์
ประธานกรรมการ ธอส. ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องด่วนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ธอส. จัดวงเงาน 10,000 ล้านบาท ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานแทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.
ทิศทางเศรษฐกิจโลกปี 2558 และแนวโน้ม : ผลกระทบต่อประเทศไทย
สัมภาษณ์พิเศษ คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผ่ากลยุทธ์ กระตุ้นตลาดคอนโดปี 2558
กฎหมายส่งเสริมวิชาชีพบริการอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน : กรณีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ[องค์การมหาชน] ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
การปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2557
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
“ธอส. สร้างบ้าน สานฝัน วันแห่งความรัก”
“ธอส. มอบรัก คืนสุขน้องๆ บ้านราชาวดี”
คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2015
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
ทำเนียบสาขา "ธนาคารอาคารสงเคราะห์"
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
เสียงจากผู้นำวงการที่อยู่อาศัย "20 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์"
ธอส. ร่วมงานมหกรรมบ้าน และคอนโด ครั้งที่ 31
ธอส. จัดงานมอบรางวัล บริษัทประเมินราคาดีเด่น ประจำปี 2557
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.กระบี่
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.ขอนแก่น
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.พิษณุโลก
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของพนักงาน ธอส. จ.ชลบุรี
61 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงาน “แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.” GH BANK GIVE THANKS FOR YOU
สัมภาษณ์พิเศษ คุณเกริก วณิกกุล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "วิสัยทัศน์การขับเคลื่อน ธนาคารอาคารสงเคราะห์"
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
อังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คว้ารางวัลสุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2557 หรือ Banker of the Year 2014
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สุดยอดธนาคารแห่งปี 2557
"คุณพัลลภ กฤตยานวัช" ผู้บุกเบิกวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ กูรูแห่งวงการที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม "บวร" จ.เชียงราย จ.ปทุมธานี สวนหลวง กทม.
โครงการ 3 ประสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาหลักประกันของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงาน “แทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ธอส. ร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 8 : Money Expo Rorat 2014
ธอส. ร่วมงานอภิมหกรรม บ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2014
ธอส. จัดกิจกรรมตลาดเชิงรุกทั่วประเทศ
การสัมมนา "ผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด"
สมาคมอาคารชุดไทยเปิดตัวนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารประจำปี 2557 - 2558
ภาพรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทยในรอบ 20 ปี [2537 - 2556] สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2557 และทิศทางปี 2558
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ธอส. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย จ.อุตรดิตถ์และแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
ธอส จัดกิจกรรม CSR “สร้างสุข เสริมบุญ หนุนการศึกษา ณ อยุธยากรุงเก่า”
ธอส. จัดงานประมูลขายทรัพย์สินธนาคารครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ธอส.ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 14
ธอส.ทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุกทั่วประเทศ
สัมภาษณ์พิเศษคุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
นานาทัศนะ 20 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการที่อยู่อาศัยไทย
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ธอส. มอบรัก สร้างสุข ในวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(คุณย่าโม)
สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง "การสร้างความทันสมัยให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดงาน Home Builder Focus 2014
ธอส. ร่วมออกบูธงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30
3 สมาคมที่อยู่อาศัย จัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30
สัมภาษณ์พิเศษ คุณอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กรุงลักเซมเบิร์ก : เมืองหลวงของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรป
สัมภาษณ์พิเศษ ประสบการณ์ชีวิตและแนวคิดการบริหารงานของ คุณประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
การประกวดภาพถ่าย โครงการ “บ้านน่าอยู่ คูคลองใสสะอาดกับ ธอส.”
นานาทัศนะหนังสือที่ระลึก 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การจัดกิจกรรมของสาขา ธอส. ทั่วประเทศ เนื่องในวาระพิเศษ 60 ปี ธอส.
มหกรรม 60 ปี ธอส. มีบ้านมีสุข
60 ปี ธอส. คืนสุขสู่ชุมชน ฟื้นฟูโรงเรียน สร้างบ้าน สานบุญ
งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 29
บทบรรณาธิการ
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
สู่ทศวรรษมหกรรมรับสร้างบ้านแห่งปี "Home Builder Expo 2013"
สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านปี 2556 และแนวโน้ม
รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
โครงการสินเชื่อปลูกสร้างอาคารภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ธอส. จับมือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสินเชื่อปลูกสร้างอาคาร
สัมภาษณ์พิเศษ คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สัมภาษณ์พิเศษ คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 60 เหตุการณ์แห่งความทรงจำ
แนะนำหนังสือที่ระลึก 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สารจากปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สารจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สารจากนายกรัฐมนตรี
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9
ชำระเงินงวดอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระ
ธอส. จัดปฐมนิเทศบริษัทประเมินรอบสัญญาฯ ปี 2556 - 2559
ธอส. จัดประมูลทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
รายงานการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ International Conference on Housing : An Engine for Inclusive Growth ณ กรุงนิวเดลี
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส.
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
แนะนำกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
จากกรรมการผู้จัดการ
นโยบายของภาครัฐกับธุรกิอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ.2556
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
รายงานสาระน่ารู้จากการไปประชุมใหญ่ประจำปี ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ลูกค้า ธอส. แห่กู้ซอฟต์โลนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมล้นหลาม ยอดเต็ม 2 หมื่นล้านบาทภายในวันเดียว
ธอส. ร่วมงาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร ธอส. ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
ทัศนะจากบุคคลในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย 18 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์
บทบรรณาธิการ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านหญิงคนแรก
กลยุทธ์การขายและการตลาดที่อยู่อาศัยปี 2555 และแนวโน้ม
นานาท้ศนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำวงการที่อยู่อาศัยไทย
18 ปี พัฒนาการวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์[ปี 2538-2555]
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
บทบาท ธอส.
แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล
เล่าเรื่องติดตาม คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธอส. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
บทบาท ธอส. ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2554
กิจกรรม ธอส.
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ประสบความสำเร็จ ประชาชนแห่ยื่นกู้ล้นหลาม
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม ธอส.
ธอส. เอสเอ็มอี และ บสย. ผนึกกำลังเปิดสาขาให้บริการครบวงจร
ธอส. สนองนโยบายรัฐ ปล่อยสินเชื่อ 0% 2 ปี สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก
บทบรรณาธิการ
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
แนะนำกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่
สินเชื่อที่อยู่อาศัยโลก สินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล นักบริหารการเงินการธนาคาร ผู้นำวงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยไทย
นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 3 สมัย
นพ.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กิจกรรม ธอส
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ธอส. จัดทำโครงการ CSR คืนกำไรสู่่สังคมและสิ่งแวดล้อม
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับโหวตให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่อาศัยดีที่สุด อันดับ 1 ของไทย 3 ปีติดต่อกัน
ทิศทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยกับแนวรถไฟฟ้าและส่วนต่อขยาย
กิจกรรม ธอส
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
คณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือฝ่ายวิชาการ ธอส. จัดเสวนา นวัตกรรมบ้านปี 2009 (Small House Movement)
พระพุทธศาสนากับการแก้วิกฤติการณ์ของโลก การประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับพุทธเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
สัมภาษณ์พิเศษคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รองประธานลำดับหนึ่ง สหพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ
ฝ่ายวิชาการ ธอส. จับมือ คณะสถาปัตย์ฯ มธ.จัดเสวนา "วิกฤติการเงินโลกผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
สมาน ลิ่มทองแท่ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซื่อตรงกรุ๊ป จำกัด
ธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นิรันด์ เฮ้าซิ่ง จำกัด
สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ปริญสิริ
ทองมา วิจิตรพงษ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน (China Development Bank – CDB)
THE PALM ISLANDS สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกอนาคตที่ดูไบ
การวิเคราะห์นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (The Analysis of Real Estate Innovation)
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
คณะรัฐมนตรีออกมาตราการภาษี กระตุ้มภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม ธอส.
ครบรอบ 54 ปี ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
เล่าประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ให้ประสบผลสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของ คุณชวน ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหารเครือมั่นคงเคหะการ
ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 24 ปี สมาคมอาคารชุดไทย
สัมภาษณ์พิเศษ "คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ" กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
เปิดเล่ม... ที่ดิน ทำเลที่ตั้งและผังเมือง
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ข้อเสนอการจัดตั้งที่อยู่อาศัยและกิจการเมืองของสหรัฐฯ
นานาทัศนะในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
บทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย ที่เผยแพร่ใน วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ทิศทางการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ปี 2550
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม ธอส.
สัมภาษ์พิเศษ นพ.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
สัมภาษ์พิเศษ นพ.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
รายชื่ออดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
หลากหลายมุมมองชื่นชม : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12 ปี
12 ปี 12 เอกลักษณ์วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์
นโยบายเศรษฐกิจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรม ธอส.
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2549 และ 2550
สัมภาษณ์พิเศษ คุณประสงค์ เอาฬาร ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
รายชื่อคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประจำปี 2548-2550
รายชื่ออดีตนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน
พระราชดำรัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
สถิติสำคัญในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ทำเนียบผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ปี 2549
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรม ธอส.
26th IUHF World Congress Vancouver, British Columbia, Canada
MD ธอส. ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานประชุมสมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์โลก
งาน Money Expo
มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 14
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ประจำปี 2549-2550
นานาทัศนะ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อห้องชุดของ ธอส.
สัมภาษณ์พิเศษ MD. ธอส. "ทิศทางใหม่ของ ธอส. ภายใต้ พรบ. ธอส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549"
Highlight จากปก
สถิติสำคัญในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
คณะกรรมการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน
Highlight จากปก
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
นานาทัศนะต่อวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2548
สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
โครงการกิจการร่วมทำเพื่อพัฒนาและจำหน่ายทรัพย์สิน บบส. (Consortium)
งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 13
คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ทำเนียบบริษัทรับสร้างบ้านปี 2548
นานาทัศนะลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อปลูกสร้างบ้านของ ธอส.
บนเส้นทางความเป็นเลิศของธอส.
ธอส. รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2548
Highlight จากปก
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ธอส.ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเพื่อการซื้อบ้านและกู้เงิน
กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.
กิจกรรม ธอส.
งานสัมมนาเรื่อง "เตรียมตัวอย่างไร เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐ"
สรุปผลการจัดสัมมนาเวที สศค. เรื่องบ้านมือสอง
ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การเสวนาเรื่อง "ความท้าทายทางการเงินของไทยในอนาคต"
คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง
การสนับสนุนตลาดบ้านมือสองของรัฐบาล
Hilight จากปก
ธอส. เปิดโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดแคมเปญสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสอง
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
GHB Movement : ความเคลื่อนไหว ธอส.
ทำเนียบบริษัทตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยปี 2548
คณะกรรมการบริหารสมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย
ธอส. ได้รับประกาศนียบัตรการดำเนินงานดีเยี่ยม
Hilight จากปก
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
GHB Movement : ความเคลื่อนไหว ธอส.
ปกวารสารฉบับที่ 16 และสาระสำคัญ
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
หลักเกณฑ์การให้กู้เงินแก่ผู้ประมูลซื้อขายทรัพย์ของลูกหนี้ธนาคารจากการขายทอดตลาด ของกรมบังคับคดี
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
GHB Movement ความเคลื่อนไหว ธอส.ประจำไตรมาส 4 ปี 2547
ความเห็นของผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์
ลำดับเหตุการสำคัญ...และข้อเสนอแนะส่วนหนึ่ง ผ่านวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในรอบ10 ปี
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
ขั้นตอนการฝากโฆษราขายบ้านและให้เช่าบนเว็ปไซต์
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แนะนำ ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ครม. อนุมัจิจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
Programme การประชุม IUHF World Congress
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
โครงการศูนย์ข้อมูลซื้อ - ขายที่อยู่อาศัย ธอส.
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรกปี 2547
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
การจัดตั้งศูนยข้อมูล์อสังหาริมทรัพย์ ธอส.
สัมภาษณ์พิเศษ คุณไกสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี
การประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 2 ปี 2547
สินเชื่อสิทธิการเช่าเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการแปลงสินทรัพยืเป็นทุน
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2546
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
กำหนดการประชุม World Congress 2004 of the International Union for Housing Finance วันที่ 23 - 25 มิภฃถุนายน 2547 ณ เมืองบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม
1 ทศวรรษ วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
นานาทัศนะ หนังสืออนุสรณ์ 50 ปี ธอส.
คำกล่าวเปิดงาน "มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 11"
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ" โดย...ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
คำกล่าวเปิดงานเรื่อง "การกำหนดยุทธศาสตร์ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้โตแบบยั่งยืนและเพิ่มบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ"
รายงานการประชุม Real Estate Indicators จัดโดย...IMF และ BIS
ตัวชี้วัดภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศไทยควรจะจัดทำ
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยและนโยบายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธอส. ปี 2547
โครงการสำรวจฐานข้อมูลและวิจัยสำรวจ อพาร์ทเม้นท์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ
โครงการสำรวจวิจัยอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2546 และจัดทำแผนที่ตั้งโครงการที่สำรวจในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอาคารขนาดใหญ่ที่ยุติก่อสร้างในเขต กทม. และปริมลฑล ปี 2544 - 2546
โครงการจัดทำแบบจำลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่อยู่อาศัยของไทย
ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
บทบรรณาธิการ
ผลการดำเนินงานของ ธอส. 10 เดือนแรกของปี 2546
ระเบียบการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน หรือห้องชุด ที่มีโครงการกับ ธอส.
การเสนอโครงการที่อยู่อาศัยให้ ธอส. รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวสำหรับผู้ซื้อบ้าน
ที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น
การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
การจดทะเบียนอาคารชุด
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ระดับราคาที่อยู่อาศัย
งบโฆษณา
โฆษณาโครงการ
โครงการเปิดตัวใหม่
บ้านบีโอไอ
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งแรกปี 2538
บ้านว่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2538
คณะผู้จัดทำ
วิเคราะห์บทบาทบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่่อยู่อาศัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ติดต่อสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
ใบตอบรับการเป็น สมาชิก วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์
ระเบียบการให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น
การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยไตรมาสแรก ปี 2538
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
การจดทะเบียนอาคารชุด
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ระดับราคาที่อยู่อาศัย
งบโฆษณา
โฆษณาโครงการ
บ้านบีโอไอ
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
เล่าเรื่องติดตาม คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธอส.
18 ปี พัฒนาการ วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์[ปี 2538-2555] ศูนย์กลางเรียนรู้วงการที่อยู่อาศัยไทย
นานาท้ศนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำวงการที่อยู่อาศัยไทย
55 สัมภาษณ์พิเศษ ประสบการณ์ชีวิตและแนวคิดการบริหารงานของ คุณประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง การระดมเงินทุนโดยวิธีการออกตราสารหนี้ Pfandbrief ของธนาคาร Pbb Deutsche Pfandbriefbank ประเทศเยอรมนี
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่‹บ้านจัดสรร ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559
 
.......................................................................
 
"Proxy or nominee" property - purchase polici... 
ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหน... 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Po... 
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ หญิงเหล็ก...นักพัฒนาที่... 
Evolution of accommodations and facilities in... 
 
.......................................................................
.......................................................................................................................................

/
 

 

 ธอส. เปิดโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ฉบับที่ 41

 

  Download PDF
   กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.