กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • ชื่อ*
  • นามสกุล*
  • อีเมล์*
  • รหัสผ่าน*
  • ยืนยันรหัสผ่าน*
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก


บันทึก

* ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา กรุณาลงทะเบียน
หน้าหลัก | ข่าว/บทความ | คำถามที่พบบ่อย
 

--ทั้งหมด--

01
ช่องทางการดูทรัพย์ NPA ของทางธนาคาร มีที่ไหนบ้าง?
1. ชมทรัพย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com
2. ทรัพย์สินที่อยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล ติดต่อขอดูทรัพย์ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 8 อาคาร 1 ธนาคาร
    อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานสาขาของธนาคารที่ทรัพย์สิน
    ตั้งอยู่


การติดต่อขอเข้าดูทรัพย์สินของธนาคารฯ เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

การติดต่อขอเข้าดูทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าดูทรัพย์ แจ้งรายละเอียดข้อมูลทรัพย์ที่ต้องการเข้าดูทรัพย์ และธนาคารจะนัดวันที่เข้าดูทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ธนาคารต่อไป (บริการในวันทำการของธนาคารเท่านั้น) กรณีลูกค้ามีความประสงค์ไปดูทรัพย์เอง ลูกค้าจะต้องเขียนคำร้อง เพื่อขอยืมกุญแจทรัพย์ โดยวางเงินประกัน 500 บาท ซึ่งจะต้องนำกุญแจทรัพย์มาคืนธนาคารภายใน 7 วัน และรับเงินประกันคืน

02


03
การขอกู้เงินซื้อทรัพย์ธนาคารในกรณีใดที่ผู้ซื้อจะต้องฟ้องขับไล่ผู้พักอาศัยเดิมโดยธนาคารไม่ได้เป็นผู้ฟ้องขับไล่
กรณีซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้พักอาศัยเดิมทุกกรณี ยกเว้นผู้ซื้อทรัพย์มีความประสงค์ขับไล่เอง


ถ้าต้องการซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ธนาคารให้สินเชื่อหรือไม่และปล่อยกู้กี่เปอร์เซ็นต์และต้องบวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มหรือไม่ในกรณีซื้อที่ดินเปล่า

กรณีที่ดินเปล่าทั่วไป ธนาคารจะไม่พิจารณาให้สินเชื่อ ยกเว้นกรณีเป็นที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์สินรอการขายของธนาคารและไม่มีการบวกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มแต่อย่างใด

04


05
ลูกค้าต้องการชำระเงินดาวน์ในกรณีกู้ซื้อทรัพย์ธนาคารสามารถชำระที่ใดได้บ้าง และเขียนสลิปสีอะไร

สามารถชำระได้ที่สาขาหลักของธนาคารได้ทุกสาขา แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถชำระเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ที่เปิดให้บริการในศูนย์การค้าต่าง ๆ ได้ โดยให้ลูกค้ากรอกใบนำส่งเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขาย(ใบนำส่ง/สลิป สีชมพู)กรณีลูกค้ากู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์ของธนาคาร เมื่อธนาคารอนุมัติให้ขายทรัพย์สินแล้ว ผู้ซื้อต้องทำนิติกรรมให้เสร็จภายในกี่เดือน นับจากวันอนุมัติ

เมื่อธนาคารอนุมัติขายทรัพย์สินแล้ว ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1.  ชำระราคาซื้อเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค พร้อมนัดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่อนุมัติ
2.  ขอสินเชื่อจากธนาคารโดยจะต้องชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งธนาคารจะพิจารณาให้
สินเชื่อไม่เกิน 
     90% ของราคา
ประเมิน แต่ไม่เกิน 90% ของราคาที่ซื้อ ชำระเงินกู้ได้สูงสุด 30 ปี โดยปีแรกจะไม่คิด
     ดอกเบี้ย และนัดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่อนุมัติ
3.  ใช้เงื่อนไขพิเศษของธนาคาร (ผ่อนดาวน์ 10% ระยะเวลา 12 เดือน) โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน
    30 วัน นับจากวันที่อนุมัติและในวันทำสัญญา จะต้องชำระเงินงวดผ่อนดาวน์งวดที่ 1 พร้อมเงินประกันการ
    เข้าอยู่อาศัยจำนวน 1.5% ของราคาซื้อขาย เมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วผู้ซื้อก็สามารถเข้าอยู่อาศัยได้

06


07
เงินประกันการเข้าอยู่ 1.5% คืออะไร
เมื่อผู้ซื้อได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับทางธนาคาร หากผู้ซื้อประสงค์ที่จะเข้าอยู่อาศัย หรือ ต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ จะต้องชำระเงินประกันการเข้าอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาซื้อ


ซื้อบ้านผ่านนายหน้า น่ากลัวจริงหรือไม่ และนายหน้ามักจะบวกราคาสูงมากใช่ไหม

หากเป็นทรัพย์สินรอการขายของธนาคารราคาซื้อขายธนาคารเป็นผู้กำหนด บริษัทนายหน้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคาร ทำหน้าที่เพียงการชี้ช่องและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการชมสภาพทรัพย์ ดังนั้น ผู้ซื้อจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทนายหน้าอีก แต่หากผู้ซื้อไม่มั่นใจในพฤติกรรมของนายหน้า สามารถโทรศัพท์ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

08


09
ขั้นตอนการประมูลซื้อทรัพย์บ้านมือสอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้ประมูลซื้อทรัพย์ได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์อย่างไร

ผู้ประมูลซื้อได้จะต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 20,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0 ล้านบาท)  วางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท)  และ วางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 100,000 บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาทขึ้นไป) ในทันทีที่ซื้อได้

10