กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

8,435
ทรัพย์สินทั้งหมด

12
วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เวลา 10:00 น. งานประมูลขายบ้านมือสองระบบประมูล Online 12 เดือน 12...
 

ค้นหาทั้งหมดมือสอง อำเภอต่างๆ ใน พระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมดมือสอง ใน พระนครศรีอยุธยา

254 รายการ

ขายทั้งหมดมือสอง พระนครศรีอยุธยา

รหัส # 1406101671
ซอยม.รักไทย ซ.6/5 ถนนสายเอเซีย (ทล.32) บางปะอิน,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 17 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
785,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1406101631
ซอยม.ชนะธานี ถนนโรจนะ บางปะอิน,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 26.7 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,195,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1403100291
ซอยม.สหรัตน์ธานี ถนนนครหลวง-ท่าเรือ(ทล.3 นครหลวง,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 25 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,310,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1402100661
ซอยม.นวลผ่อง ถนนเลียบคลองชลประทาน ท่าเรือ,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
550,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1401100931
พระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 24 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,210,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1401100921
ซอยโครงการซิตี้ปาร์ค ถนนโรจนะ-วังน้อย(ทล.309 พระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 21.5 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,200,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1401100851
พระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 58.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
4,435,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1407100261
ซอยวัดเทพธาราราม ม.ไพพั ถนนนครหลวง-บางปะหัน(ทล. บางปะหัน,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 43 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
865,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1411103341
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 50.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,330,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1411103381
ซอยม.ธนาทรัพย์สิน ถนนเลียบคลองซอยที่ 6 วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
810,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1411103391
ซอยหมู่บ้านวรารักษ์ ถนนโรจนะ-วังน้อย(ทล.309 วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 20.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,335,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1411103411
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 24.6 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
855,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1411103491
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 24.6 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1411103511
วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 50.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414100621
ซอยสถานีตำรวจอุทัย ถนนอยุธยา-อุทัย(ทล.3056 อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 22 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414100961
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 17.4 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414100971
ถนนบางปะอิน-อุทัย อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414100981
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 18.8 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
750,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101031
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,105,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101041
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101051
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 18.7 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101121
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 18.8 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101131
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,050,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101171
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 17 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
565,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101201
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 20 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
760,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101221
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 18.7 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
760,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101281
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,155,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101361
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,035,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101501
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,050,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
รหัส # 1414101551
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 16 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 24 พ.ย. 2563
254 รายการ
1
จาก 9 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า
 

ค้นหาเกี่ยวกับ "ทั้งหมด" ทั้งหมด ใน พระนครศรีอยุธยา