กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

9,993
ทรัพย์สินทั้งหมด

คำค้นหาแนะนำ
 

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภอต่างๆ ใน ยโสธร

บ้านมือสอง ใน ยโสธร

26 รายการ

ขายบ้านมือสอง ยโสธร

รหัส # 3501102121
ซอยทางเข้าหมู่บ้านตับเต่า ซอย1 ถนนยโสธร-กุดชุม เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 36.7 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
625,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3501102141
ซอยทางเข้าหมู่บ้านหนองอีตุ้ม ถนนสายแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 114 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,180,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3501102201
ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนแจ้งสนิท เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 102 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,040,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3501102291
เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 23 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
600,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3503100201
ซอยภายในหมู่บ้านโคกสวาท ถนนวารีราชเดช (ทล.2169) กุดชุม,ยโสธร
เนื้อที่ 298 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
830,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3504100361
ถนนโชคสาย-ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
เนื้อที่ 263 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,215,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3507100021
ถนนพลไว-ค้อวัง ค้อวัง,ยโสธร
เนื้อที่ 360 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3506100181
ถนนพนมไพร-มหาชนะชัย มหาชนะชัย,ยโสธร
เนื้อที่ 223 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,930,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3508100301
เลิงนกทา,ยโสธร
เนื้อที่ 127 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
825,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3508100261
ซอยพรหมสิทธิ์ ถนนทยาปัสสา เลิงนกทา,ยโสธร
เนื้อที่ 574 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,150,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3501101781
เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 45.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3501102161
เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
910,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3501102221
ถนนสายแจ้งสนิท(ทล.23) เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 13.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3501102321
ถนนแจ้งสนิท เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 131 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,320,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 3506100101
ซอยบ้านซำ-โพนจาน ถนนพลไว-ค้อวัง (ทล.2351) มหาชนะชัย,ยโสธร
เนื้อที่ 135 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
26 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า