กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

12,969
ทรัพย์สินทั้งหมด

คำค้นหาแนะนำ
 

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภอต่างๆ ใน ยโสธร

บ้านมือสอง ใน ยโสธร

14 รายการ
รหัส # 3501100251
ถนนเลี่ยงเมือง (ทล.23)เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 171.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
450,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3501100311
ถนนแจ้งสนิทเมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 4863 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,055,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3501101431
ถนนวารีราชเดชเมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 1561.1 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3501101541
ซอยทางเข้าบ้านคอนสาย ถนนแจ้งสนิท(23)เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 240 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
655,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3501101841
ถนนแจ้งสนิทเมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,210,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3504100051
ซอยถนนรพช.สายบ้านบ่อ-บ้านนาเวียง ถนนแจ้งสนิท(23)คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
เนื้อที่ 67 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3508100011
ซอยภายในชุมชนบ้านหนองยาง ถนนชยางกูร(ทล.212)เลิงนกทา,ยโสธร
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
445,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3508100211
ซอยในบ้านหนองเม็ก ถนนเลิงนกทา-กุดชุม (ทล.2169)เลิงนกทา,ยโสธร
เนื้อที่ 111 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
175,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3501100461
ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202)เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 132 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
320,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3503100091
ซอยกุดชุม-กุดปลาดุก ถนนยโสธร-เลิงนกทา(ทล.2169)กุดชุม,ยโสธร
เนื้อที่ 106 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
225,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3505100021
ซอยเทศบาล 11 ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202)ป่าติ้ว,ยโสธร
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
420,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3506100101
ซอยบ้านซำ-โพนจาน ถนนพลไว-ค้อวัง (ทล.2351)มหาชนะชัย,ยโสธร
เนื้อที่ 135 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3501100331
ซอยทางเข้าบ้านคำแดง ถนนแจ้งสนิท(23)เมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 250 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
385,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
รหัส # 3501101801
ถนนแจ้งสนิทเมืองยโสธร,ยโสธร
เนื้อที่ 93 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
330,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 20 พ.ย. 2560
14 รายการ
1
จาก 1 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า