กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

ค้นหาบ้านมือสอง ตำบลต่างๆ ใน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

บ้านมือสอง ใน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

15 รายการ

ขายบ้านมือสอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

รหัส # 4501104771
ซอยทางเข้าบ้านหนองสูบ ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 120 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,240,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104581
ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 48.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
900,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104051
ซอยโนนงาม-หนองนาสร้าง ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 174 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
2,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501103931
ซอยแก่นทราย-สะอาดสมบูรณ์ ถนนปัทมานนท์ (ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 145 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
795,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501103271
ซอยพิมพิสาร-ศรีสมเด็จ(ทล.2387) ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 144 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,030,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104501
ถนนเทวาภิบาล (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 61.6 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ก.ย. 2563
รหัส # 4501103721
ซอยพิมพิสาร-หนองห่าง ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
945,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104281
ซอยสะอาดสมบูรณ์-หนองแวง ถนนปัทมานนท์(ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 157 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104331
ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด(ทล.232) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104561
ถนนปัทมานนท์(ทล.214) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 90.4 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,295,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104861
ซอยปัทมานนท์ ซ.5 ถนนปัทมานนท์ เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 26.08 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104831
ซอยม.เพชรเมธาแลนด์แอนด์ ถนนเทวาภิบาล(ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 63.7 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 14 ก.ย. 2563
รหัส # 4501103851
ซอยพิมพิสาร-หนองห่าง ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 151.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,160,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104201
ถนนแจ้งสนิท (ทล.23) เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ก.ย. 2563
รหัส # 4501104851
ซอยโครงการม.สันติธานี ถนนสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ 60.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,300,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ก.ย. 2563
15 รายการ
1
จาก 1 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า