กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

9,993
ทรัพย์สินทั้งหมด

คำค้นหาแนะนำ
 

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภอต่างๆ ใน นครพนม

บ้านมือสอง ใน นครพนม

16 รายการ

ขายบ้านมือสอง นครพนม

รหัส # 4801100641
ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม เมืองนครพนม,นครพนม
เนื้อที่ 77.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,800,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4801100711
ซอยทางเข้าบ้านท่าค้อ ถนนชยางกูร(212) เมืองนครพนม,นครพนม
เนื้อที่ 85.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
670,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4801100741
เมืองนครพนม,นครพนม
เนื้อที่ 87.1 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
985,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4805100381
ซอยทางเข้าหมู่บ้านทู้ ถนนชยางกูร(212) ธาตุพนม,นครพนม
เนื้อที่ 94 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,245,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4805100421
ซอยทางเข้าบ้านอุ่มเหม้า ถนนศิริราษฎร์ประชา ธาตุพนม,นครพนม
เนื้อที่ 39 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
260,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4806100261
ซอยบ.โนนคำ-บ.โนนสมบูรณ์ ถนนหนองฮี-เรณูนคร เรณูนคร,นครพนม
เนื้อที่ 245.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,595,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4806100291
เรณูนคร,นครพนม
เนื้อที่ 743 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4806100301
ซอยถนนพัฒนากิจ ถนนราษพัฒนา เรณูนคร,นครพนม
เนื้อที่ 97 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,375,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4807100351
ซอยหนองบ่อ-โพนงาม ถนนสกลนคร-นาแก (ทล.223) นาแก,นครพนม
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
445,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4809100171
ซอยบ้านดอนแดง-ดอนมะข่าง ถนนนาหว้า-บ้านเซือม นาหว้า,นครพนม
เนื้อที่ 116 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
855,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4808100151
ถนนศรีสงคราม-อากาศอำนวย ศรีสงคราม,นครพนม
เนื้อที่ 261 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
650,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 06 ม.ค. 2564
รหัส # 4809100031
ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ถนนนาหว้า-บ้านเซือม (ทล.2185) นาหว้า,นครพนม
เนื้อที่ 950 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
ติดต่อธนาคาร
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 4805100431
ซอยธาตุพนม-หว้านใหญ่(นพ.3015 ถนนชยางกูร(ทล.212) ธาตุพนม,นครพนม
เนื้อที่ 34 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
595,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 4809100201
ซอยหลวงชนบทบ.ตาล-บะหว้า ถนนสายบ้านเซือม-นาหว้า นาหว้า,นครพนม
เนื้อที่ 225 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
1,215,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
รหัส # 4811100121
ซอยทางเข้าบ้านดอนเตย ถนนสายบ้านนาพระชัย-นาทม นาทม,นครพนม
เนื้อที่ 135 ตร.ว.
ราคาโดยประมาณ
455,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ม.ค. 2564
16 รายการ
1
จาก 2 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า