กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก

10,980
ทรัพย์สินทั้งหมด

คำค้นหาแนะนำ

บ้านมือสอง ใน ชัยภูมิ

88 รายการ
รหัส # 3606900005
จัตุรัส,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 4,020 ตร.ว.
ราคา
4,500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 31 พ.ค. 2559
รหัส # 3601102061
ถนนนิเวศรัตน์เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 146.3 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
950,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3601102191
ถนน2051ชัยภูมิ-ตาดโตนเมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 30 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
380,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3601102411
ซอยเข้าหมู่บ้านอรวรรณ ถนนสายชัยภูมิ-ชุมแพเมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 159.8 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
4,400,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3601102521
เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 91.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,420,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3601102631
ซอยบ้านโพธิ์น้อย ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อเมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 101.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,460,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3601102671
ซอยบ้านกุดแคน ถนนนิเวศน์รัตน์เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 314.9 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
3,410,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3601102681
เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 50 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3601102691
เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 135.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
2,965,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3601102701
เมืองชัยภูมิ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 63 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,175,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3603100361
คอนสวรรค์,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
620,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3603100371
ถนนลาดใหญ่-ช่องสามหมอคอนสวรรค์,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 106 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
935,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3604100331
ซอยหมื่น-หนองแต้ ถนนเกษตรฯ-หนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 122 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,000,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
รหัส # 3606100311
ซอยส้มป่อย ถนนจัตุรัส-หนองบัวระเหวจัตุรัส,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 280 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
700,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 08 ธ.ค. 2560
88 รายการ
1
จาก 6 หน้า
ไปที่หน้า :
15 รายการ/หน้า