กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • ชื่อ*
  • นามสกุล*
  • อีเมล์*
  • รหัสผ่าน*
  • ยืนยันรหัสผ่าน*
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก


บันทึก

* ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา กรุณาลงทะเบียน
9,612
ทรัพย์สินทั้งหมด

 
 
Loading...
 

โปรโมชั่นพิเศษ

969 รายการ
รายละเอียด :
ราคาพิเศษเฉพาะงานประมูลทรัพย์สินธนาคารครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. สนใจติดต่อ สำนักงานสาขาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
รหัส # 1902102081
ถนนมิตรภาพแก่งคอย,สระบุรี
เนื้อที่ 25 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
285,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1902103211
ซอยโครงการชมตะวัน ถนนยธ.สายท่ามะปราง-ตาดแก่งคอย,สระบุรี
เนื้อที่ 550 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
595,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100081
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100091
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100121
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100181
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100201
ถนนแยกเข้า ถ.โคกแค-หนองหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100211
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100241
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100321
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100331
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 255 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
306,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100411
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100421
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100431
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100451
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100601
หนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100631
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100681
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100841
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 82 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
99,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100861
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100871
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 255 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
306,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903100931
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903101251
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแคหนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903101351
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903101391
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903101541
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903101751
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903101821
ซอยทางเข้าวัดหนองรี ถนนหนองจรเข้-โคกแย้หนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 28.5 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
155,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903101951
หนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 170 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
204,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
รหัส # 1903102001
ซอยวัดธรรมจริยา ถนนโคกแค-หนองน้ำส้มหนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 85 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
103,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2558
969 รายการ
1
จาก 33 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า