กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ
   

กำหนดข้อมูลตามความต้องการของคุณ- ทุกจังหวัด
- ทุกอำเภอ / เขต
- ทั้งหมด

   
  • ชื่อ*
  • นามสกุล*
  • อีเมล์*
  • รหัสผ่าน*
  • ยืนยันรหัสผ่าน*
  • รหัสผ่านเดิม
  • รหัสผ่านใหม่
  • ยืนยันรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน

ติดตามกิจกรรม

ทำไมต้องติดตามกิจกรรม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรมก่อน 1 สัปดาห์
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงกิจกรรม 2 วัน
กรอกอีเมล์เพื่อติดตามกิจกรรม
   

แผนที่


บันทึก


บันทึก

* ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา กรุณาลงทะเบียน
9,673
ทรัพย์สินทั้งหมด

 
 
Loading...
 

โปรโมชั่นพิเศษ

1,298 รายการ
รายละเอียด :
”โครงการทรัพย์ตรงใจ” กำหนดระยะเวลาโครบการ 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษษยน 2558-30 กันยายน 2558 โดยประชาสัมพันธ์ทรัพย์บนเว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค หรืองานบริหารหนี้สาขาภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศ
รหัส # 8007100581
ซอยสาธารณะประโยชน์ ถนนสายบ่อล้อ-ลำทับชะอวด,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 463 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
415,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 8012100041
ซอยบางฉัตร-ท่าพญา ถนนปากพนัง-หัวไทรปากพนัง,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 1860 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,840,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 8013100181
ซอยม.ไม้หลาการ์เด้น ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 19 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
225,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 8013100231
ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์,นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 19 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
215,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 1903102141
ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์หนองแค,สระบุรี
เนื้อที่ 39.08 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
155,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 27 พ.ค. 2558
รหัส # 5005101251
ถนนดอยสะเก็ต-บ่อสร้างดอยสะเก็ด,เชียงใหม่
เนื้อที่ 104 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
292,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 5010100091
ซอยสันมะเฟือง ซอย 3 ถนนฝาง-ท่าตอนแม่อาย,เชียงใหม่
เนื้อที่ 420.2 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
174,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3207100041
รัตนบุรี,สุรินทร์
เนื้อที่ 158 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
534,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3405100421
ซอยบ้านเตย ถนนตระการ-เขมราฐเขมราฐ,อุบลราชธานี
เนื้อที่ 41 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
340,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3503100091
ซอยกุดชุม-กุดปลาดุก ถนนยโสธร-เลิงนกทา(ทล.2169)กุดชุม,ยโสธร
เนื้อที่ 106 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
240,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3504100061
ซอยแหล่งแป้น-กู่จาน ถนนแจ้งสนิท (ทล.23)คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
เนื้อที่ 417 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
336,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3504100261
ซอยรพช.สายบ้านนาถ่ม-ปักแฮด ถนนแจ้งสนิท(ทล.23)คำเขื่อนแก้ว,ยโสธร
เนื้อที่ 148 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
850,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3505100021
ซอยเทศบาล 11 ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202)ป่าติ้ว,ยโสธร
เนื้อที่ 100 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
320,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3506100021
ซอยเรืองแสง ถนนร้อยเอ็ด-มหาชนะชัยมหาชนะชัย,ยโสธร
เนื้อที่ 270 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,670,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3508100211
ซอยในบ้านหนองเม็ก ถนนเลิงนกทา-กุดชุม (ทล.2169)เลิงนกทา,ยโสธร
เนื้อที่ 111 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
168,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3604100111
ซอยเข้าบ้านยางน้อย ถนนเกษตร-หนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 58 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3607100061
ซอยสุขาภิบาล 18 ถนนสุรนารายณ์(205)บำเหน็จณรงค์,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 200 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
460,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3607100101
ซอยเข้าบ้านหนองแวง ถนนสายสุรนารายณ์(ทล.205)บำเหน็จณรงค์,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 161 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
480,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3610100331
ภูเขียว,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 504 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
1,100,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3612100261
ถนนสายแก้งคร้อ-สามพาดแก้งคร้อ,ชัยภูมิ
เนื้อที่ 70 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
320,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 3901100361
เมืองหนองบัวลำภู,หนองบัวลำภู
เนื้อที่ 90 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
70,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4002100631
ซอยทางเข้าบ้านดอนหัน ถนนมะลิวัลย์(ทล.12)บ้านฝาง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 121.4 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
530,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4003100571
ซอยอภิบาลร่วมใจ ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี(ทล.2062)กม.15พระยืน,ขอนแก่น
เนื้อที่ 99 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
425,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4003100591
ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี(ทล.2062)พระยืน,ขอนแก่น
เนื้อที่ 241 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
620,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4007100061
ถนนวังชัย-น้ำพองน้ำพอง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 105 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
505,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4009100611
ซอยทางเข้า บ.ข.ส. ถนนนิมิตรเมืองกระนวน,ขอนแก่น
เนื้อที่ 17 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
440,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4013100171
ถนนแวงใหญ่-แวงน้อย(ทล.2199)แวงใหญ่,ขอนแก่น
เนื้อที่ 62 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
350,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4016100011
ซอยทางเข้าบ้านโนนคูณ ถนนภูเวียง-กุดฉิม(ทล.2038)ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 90 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
320,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4016100741
ซอยทางสาธารณประโยชน์ ถนนสายภูเวียง-ศรีบุญเรือง(ทล.2133)ภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 66 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
500,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
รหัส # 4016100841
ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรืองภูเวียง,ขอนแก่น
เนื้อที่ 103 ตร.ว.
ราคาพิเศษ
290,000 บาท
แก้ไขครั้งล่าสุด 26 พ.ค. 2558
1,298 รายการ
1
จาก 44 หน้า
ไปที่หน้า :
30 รายการ/หน้า