...................................................................................................................................

: นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ

• Landscape Urbanism แนวคิดสำหรับเมืองยุคใหม่
หมวด : รับสร้างบ้าน, นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  ปราณิศา บุญค้ำ ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
• ภูมิทัศน์ธรรมชาติ กับการออกแบบเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ
หมวด : รับสร้างบ้าน, นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : ดร. ดนัย ทายตะคุ , สืบสิริ ศรีธัญญารัตน์ ภ.สถ.ม.  ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
• การออกแบบและสร้างบ้านพอเพียง เพื่อผู้มีรายไน้อย
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 60 มกราคม-มีนาคม
• แนวทางเสริมสร้างดีมานด์ที่อยู่อาศัยในภาวะตลาดซบเซา
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 3 ฉบับที่ : 10 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2540
• สถาปัตยกรรมแนวธรรมชาติ : ทิศทางใหม่ด้านการวางผังและออกแบบอาคารในอนาคต
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  พัลลภ กฤตยานวัช ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 60 มกราคม-มีนาคม
• ภูมิสถาปัตยกรรม : กำเนิด วิวัฒนาการและแนวโน้ม
หมวด : รับสร้างบ้าน, นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
• Knowledge @ Wharton
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  พัลลภ กฤตยานวัช ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 34 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2546
• นวัตกรรมการออกแบบบ้านยุคใหม่ เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บุญญาธิการ ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 60 มกราคม-มีนาคม
• การบริหารจัดการน้ำผิวดิน ตามแนวทาง LID ในโครงการบ้านพักอาศัย
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : ผศ. ศนิ ลิ้มทองสกุล ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
• การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 23 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2543

    1 |2|3

 

 


 
ไม่มีกลุ่ม(24 บทความ)
รับสร้างบ้าน(7 บทความ)
ประชากรและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย(65 บทความ)
ประเมินค่าทรัพย์สิน(22 บทความ)
สินเชื่อที่อยู่อาศัย(54 บทความ)
ตลาดที่อยู่อาศัย(129 บทความ)
มาตรการและนโยบายที่อยู่อาศัยภาครัฐ(47 บทความ)
กฎหมาย(2 บทความ)
บ้านมือสอง(4 บทความ)
การคุ้มครองผู้บริโภค(10 บทความ)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(145 บทความ)
นายหน้าอสังหาฯ(41 บทความ)
นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ(29 บทความ)
รายงานต่างประเทศ(33 บทความ)


"Proxy or nominee" property - purchase polici... 
ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหน... 
Evolution of accommodations and facilities in... 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Po... 
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ หญิงเหล็ก...นักพัฒนาที่...