...................................................................................................................................

: นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ

• ภูมิทัศน์ธรรมชาติ กับการออกแบบเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ
หมวด : รับสร้างบ้าน, นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : ดร. ดนัย ทายตะคุ , สืบสิริ ศรีธัญญารัตน์ ภ.สถ.ม.  ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
• การออกแบบและสร้างบ้านพอเพียง เพื่อผู้มีรายไน้อย
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 60 มกราคม-มีนาคม
• Landscape Urbanism แนวคิดสำหรับเมืองยุคใหม่
หมวด : รับสร้างบ้าน, นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  ปราณิศา บุญค้ำ ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
• แนวทางเสริมสร้างดีมานด์ที่อยู่อาศัยในภาวะตลาดซบเซา
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีที่ : 3 ฉบับที่ : 10 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2540
• สถาปัตยกรรมแนวธรรมชาติ : ทิศทางใหม่ด้านการวางผังและออกแบบอาคารในอนาคต
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  พัลลภ กฤตยานวัช ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 60 มกราคม-มีนาคม
• Knowledge @ Wharton
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  พัลลภ กฤตยานวัช ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 34 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2546
• นวัตกรรมการออกแบบบ้านยุคใหม่ เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บุญญาธิการ ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 60 มกราคม-มีนาคม
• ภูมิสถาปัตยกรรม : กำเนิด วิวัฒนาการและแนวโน้ม
หมวด : รับสร้างบ้าน, นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
• การบริหารจัดการน้ำผิวดิน ตามแนวทาง LID ในโครงการบ้านพักอาศัย
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน : ผศ. ศนิ ลิ้มทองสกุล ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
• สถานการณ์พิบัติภัยธรรมชาติในประเทศไทยปี 2553 – 2554 และแนวโน้ม
หมวด : นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ,
ผู้เขียน :  ทินกร ทาทอง ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 65 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554

    1 |2|3|4

 

 


 
ไม่มีกลุ่ม(24 บทความ)
รับสร้างบ้าน(8 บทความ)
ประชากรและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย(65 บทความ)
ประเมินค่าทรัพย์สิน(23 บทความ)
สินเชื่อที่อยู่อาศัย(62 บทความ)
ตลาดที่อยู่อาศัย(144 บทความ)
มาตรการและนโยบายที่อยู่อาศัยภาครัฐ(61 บทความ)
กฎหมาย(2 บทความ)
บ้านมือสอง(4 บทความ)
การคุ้มครองผู้บริโภค(25 บทความ)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(154 บทความ)
นายหน้าอสังหาฯ(42 บทความ)
นวัตกรรม/เทคโนโลยีอสังหาฯ(36 บทความ)
รายงานต่างประเทศ(38 บทความ)


"Proxy or nominee" property - purchase polici... 
ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหน... 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Po... 
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ หญิงเหล็ก...นักพัฒนาที่... 
Evolution of accommodations and facilities in...