ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
 
 
โครงการ "บ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ"
กิจกรรม ธอส.
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
รายงานสรุปความคืบหน้าการจัดทำ "ตัวชี้วัดภาวะธุรกิจที่อยู่อาศัยของไทย" (Thailand Housing Indicators)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Post-Finance) โครงการบ้านเอื้ออาทร
15.สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือ
14.ดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์และกลุ่มพฒนาอสังหาริมทรัพย์
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ครึ่งแรกของปี 2546
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข. รุ่นที่ 2
"โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทย"
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรังปรุงครั้งที่ 2)
สถานการณ์การประมูลขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2546 และแนวโน้ม
แนวทางการเลือกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (เตรียมพร้อม เพื่อกู้เงินซื้อบ้าน)
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่ ในปี 2545
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
งาน NPA Grand Sale ครั้งที่ 2 จัดโดย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการบ้านเอื้ออาทร
บทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการการแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2496-2546) "เต็มใจช่วยเหลือ เพื่อบ้านเพื่อคุณ"
ผลการดำเนินงานของธอส. ในปี 2545 และเป้าหมาย ปี2546
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยสามไตรมาส ปี 2545
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
สถานการณ์ตลาดบ้านมือสองปี 2545 และแนวโน้วปี 2546
สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านของ ธอส.
ทำเนียบบริษัทรับสร้างบ้าน
สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านในรอบ 10 ปี (2536-2545)
10 ปี สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งแรก ปี 2545
แวดวงตลาด
ผู้แทน ธอส. และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมประชุมชี้แจง คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ ของวุฒิสภา
การจัดประมูลขายทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2545 ขยายตัวร้อนแรงเกินไปจริงหรือ?
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรก ปี 2545
แวดวงตลาด
การประกวดภาพเขียนระบายสีบ้านในฝันของฉัน
ธอส. ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดในตลาด
ความคืบหน้าโครงการ ธอส. - กบข.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้าน ธอส. เพื่อรัฐวิสาหกิจ
ตำกล่าวของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีเปิดโครงการ ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการในส่วนภูมิภาค ที่จ.ขอนแก่น
การผ่อนผันเงื่อนไขโครงการ ธอส. - กบข. ให้กับสมาชิก กบข.
แหล่งขายบ้านราคาถูกและดี มีที่ไหนบ้าง โดย... คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธอส.
สรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนาเรื่อง "อสังหาริมทรัพย์...หัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2002" จัดโดย... สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับ Urban Redevelopment Authority ของสิงคโปร์
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับ Urban Redevelopment
แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์การฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
มาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
9.ที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและ5จังหวัดปริมณฑล
8.เครื่องชี้ภาวะ"บ้านว่าง"จากสถิติการใช้ไฟของการไฟฟ้านครหลวง
7.อาคารชุดที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
6.การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ
5.ระดับราคาที่อยู่อาศัยในโครงการเปิดตัวใหม่
4.จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยในโครงการเปิดตัวใหม่
3.ที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
2.พื่้นที่อาคารที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาติก่อสร้างในเขตเทศบาลทั่วประเทศ
1.จำนวนผู้ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
คำกล่าวเปิดงาน โครงการ ธอส. เพื่อบ้านเพื่อคุณ (GHB Homeownership Counseling) ณ จังหวัดชลบุรีและพัทยา และประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ธอส. เพื่อบ้านเพื่อคุณ
การรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์
บทบาทของ Central Provident Fund ของสิงคโปร์ ในการส่งเสริมกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน
บทความการเคหะแห่งชาติประเทศสิงค์โปร์(Housing & Development Board : HDB)
สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนปี2542และ2544
มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการโดย ธอส.
แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการและกำลังซื้อที่อยู่อาศัย
ผลการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการและพนังงานรัฐวิสาหกิจของ ธอส.
ความเป็นมาของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายชื่อโครงการอสังหาฯที่ประกาศลดราคาขายเป็นพิเศษให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.
ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงความจำนใช้สิทธิของข้าราชการสมาชิก กบข. ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
หลักเกณฑ์ "โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก (กบข.)"
แนวความคิดและโครงสร้าง มาตรการส่งเสริมการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของรัฐบาล
ประมวลภาพกิจกรรม ธอส. ในโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ
สรุปผลการสำรวจลูกหนี้เงินกู้ที่อยู่อาศัยด้อยคุณภาพในสหรัฐอเมริกา 2001
การให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำการมีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (Homeownership Education and Counseling in USA)
ที่อยู่อาศัยในฐานะตัวขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
เตรียมพร้อมกู้เงินซื้อบ้าน
เตรียมความพร้อมเพื่อการมีบ้านหลังแรกเป็นของตนเอง
สิ่งที่ท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศ
การสนับสนุนโครงการ "Homeownership Couseling" ของหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน
การส่งเสริมให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล
บทบาทธนาคารสงเคราะห์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนัักงานรัฐวิสาหกิจมีบ้านเป็นหฃกรรมสิทธิ์ของตนเอง
โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน
www.GHBHomeCenter.com ศูนย์ที่อยู่อาศัยครบวงจรธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ปี 2544
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรก ปี 2544
แวดวงตลาด
บุคคลสำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย
นโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศไทย : พัฒนาการและแนวโน้ม
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2543
ธอส. เปิดโครงการ IT CAMP
ธอส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้
เงื่อนไขสินเชื่อ 100% สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธอส. ปลุกกระแสไอทีเพื่อลูกหลาน
ธอส. ให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 100% ของมูลค่าหลักประกัน
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2543 (มค. - กย.)
DATA UPDATE
แวดวงตลาด
ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2543 และแนวโน้มปี 2544
การเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล ใน 2534 - 2543
ธอส. เพิ่มจุดรับชำระเงินงวด ณ จุดชำระเงิน PAY - POINT
ธอส. เปิดบริการสินเชื่อกู้ซ่อมบ้าน
สรุปสถาการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกปี 2543
แนะนำ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ - ลำพูน
แวดวงตลาด
การบริหารอสัวหาริมทรัพย์ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส)
อสังหาริมทรัพย์ในครอบครองของสถาบันการเงิน (Real Estate Owned : REO)
ธอส. ปรับระบบ Credit Scoring ใหม่
ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหนี้
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกปี 2543
แวดวงตลา่ด
รายชื่อ Web Site วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศ
การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติในต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
ธอส. สนับสนุนโครงการแบบบ้านของ กทม. ดอกเบี้ยต่ำ 5.5%
ธอส. เปิดบริการเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่
ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ
ราคาประเมินที่ดินใหม่ปี 2543-2546
แวดวงตลา่ด
ย้อนคิดใหม่เกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อรายย่อยแก่ผู้มีรายได้น้อย
ความไร้เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและสินเชื่อที่อยู่อาศัย
สรุปสารสำคัญการประชุม World Congress
การประมูลขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2542 และแนวโน้ว
การยุบเลิกองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อบส.)
การประชุม World Congress ครั้งที่ 23 ที่บราซิล
10 สิงหาคม 2542 รัฐบาลออกมาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหม่
ทิศทางใหม่ระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
ธอส. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยเหลือประชาชน (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2542)
ธอส. ปรับลดเงินงวดผ่อนชำระให้ลูกค้า (ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2542)
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรก ปี 2542 (มค. - มีค.)
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
เลแมน บราเธอร์ส ออกหุ้นกู้มีหลักประกัน (STaRS) ครั้งแรกในประเทศไทย
SMC ซื้อสินเชื่อจาก บง.ธนชาติ เพื่อบุกเบิกตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ประเดิมเป็นรายแรก
การขยายตัวของสินเชื่อผ้อยู่อาศัยในปี 2531 - 2541 และกลยุทธ์กานแข่งขันด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2542
รายชื่อสาขาธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
16.Property Index
สินเชื่อเงินกู้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
17.ผลประการบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
15.งบโฆษณา
14.โฆษณาโครงการ
12.อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
9.การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย
8.ดัชนีชี้ภาวะ "บ้านว่าง" จากข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง
6.การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
5.ระดับราคาที่อยู่อาศัย
4.โครงการเปิดตัวใหม่
3.บ้านบีโอไอ
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2541
บ้านว่างความจริงอยู่ที่ตรงไหน
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2542 และบทบาทของ ธอส.
ราคา ต้นทุน มูลค่า และการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (2)
การประเมินค่าทรัพย์สินกับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (1)
ฝ่าวิกฤตตลาดที่อยู่ในโคราช
รายชื่ออาคารที่อยุดการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สำรวจโดยกองควบคุมอาคารสำนักนโยธา กรุงเทพมหานคร
ภาคผนวก
ข้อคิดจากวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง "ดัชนีชี้วัดตลาดที่อยู่อาศัยปี 2542"
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่ปี 2541 และแนวโน้มปี 2542 โดยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผลการสำรวจวิจัยสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและอาคารไร้ผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฆลปี 2553 - เมษายน 2541
ความคืบหน้าของการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
โครงการออกพันธบัตร ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการการแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การบังคับจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
สรุปสาระสำคัญกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน
ภาวะผันผวนของราคาที่อยู่อาศัยและผลกระทบ
ดัชนีราคาวัสดุที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
จำนวนประชากรรายจังหวัดทั่วประเทศ
จำนวนที่อยู่อาศัยรายจังหวัดทั่วประเทศ
การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย
บ้านบีโอไอ
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
การยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2540 และแนวโน้มปี 2541
เงื่อนไขขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีขการให้สินเชื่อซื้อ
มิติใหม่ บริการเงินกู้ด้วยระบบ PWI
พระราชกำหนดองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 (ปวส.) และพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 (บบส.)
สรุปสาระสำคัญการประชุม World Congress ครั้งที่ 22
ฝ่าวิกฤตตลาดที่อยู่ในโคราช
รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
แผนการเปิดสาขาใหม่ของ ธอส. ปี 2540
บัตรบริการอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ใช่แค่ ATM ธรรมดา เพราะสามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ด้วย
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งแรกปี 2540 (มค.-มิย.)
ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล
พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Secondary Mortgage Corporation : SMC)
การประชุม World Congress ครั้งที่ 22 ของ International Union for Housing Finance (IUHF)
สรุปสถานการณ์และประเด็นปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2540
ผลการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศครึ่งปี 2540
แนวทางเสริมสร้างดีมานด์ที่อยู่อาศัยในภาวะตลาดซบเซา
รายชื่อสาขาธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ
สถิติเกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่อาศัยล่าสุด 14 ประเภท
สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกปี 2540
DATA UPDATE
รายชื่ออาคารที่อยุดการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สำรวจโดยกองควบคุมอาคารสำนักนโยธา กรุงเทพมหานคร
3) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์"
2) หลักเกณฆ์การดำเนินงานของ "สำนักงานตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย" (Secondary Mortgage Department หรือ SMD)
"วิกฤตอสังหาริมทรัพย์กับการปรับตัวของผู้ประอบการจัดสรรที่ดิน"
"วิกฤติอสังหาริมทรัพย์-วิกฤติสถาบันการเงิน บทเรียนจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา"
สรุปสถาการณ์ที่อยู่อาศัย ปี 2539 ประเมินสถานการณ์บ้านว่าง จากข็อมูลการไฟฟ้านครหลวง
การเสนอโครงการที่อยู่อาศัย ให้ ธอส. รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวสำหรับผู้ซื้อบ้าน
แนวทางในการจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
"สรุปสาระสำคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์"ของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
"วงจรรุ่งเรืองและตกต่ำของธุรกิจที่อยู่อาศัย"
มาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การเสนอโครงการที่อยู่อาศัย ให้ ธอส. รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวสำหรับผู้ซื้อบ้าน
สรุปสถาการณ์ที่อยู่อาศัย 3 ไตรมาส ปี 2539
"ตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน" สรุปผลการสำรวจวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูนล่าสุด
"ธอส. กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม"
สรุปสถานการณ์ที่อยู่อาศัยครึ่งแรกปี 2539
สถานการณ์สินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัยและการแสวงหาแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
สรุปสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2538
2. วิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยจากปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยของ ธอส.
1.5 การสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคของ ธอส.
1.4 โครงการที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ
1.1 การขยายตัวของประชากร
1.ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยภูมิภาค
ศักยภาพของการตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค
The Park Chidlom - successful city - center luxury condominium
The Sukhothai residences establish "Luxury" condominium benchmark
Wanchai Chirathivat, from shophouse to retail conglomerate
The Tehran declaration
Passage to India
Mass - Transit - influence on housing development
"Nong Song" brings back an Olympic medal
Combining CSR with brand building
"ธอส. กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม"
สถิติเกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่อาศัยล่าสุด 14 ประเทศ
"วงจรรุ่งเรืองและตกต่ำของธุรกิจที่อยู่อาศัย"
มาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ สภาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
แนวทางในการจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
บทบาทใหม่ของ ธอส. :สำนักงานตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
"วิกฤติอสังหาริมทรัพย์-วิกฤติสถาบันการเงินบอเรียนจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา"
"วิกฤอสังหาริมทรัพย์กับการปรับตัวของผู้ประกอบการจัดสรรที่ดิน"
แนวนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายงานผลการดำเนินงานปี 2539 และเป้าหมายการให้สินเชื่อปี 2540 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ของ บจ . เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
มาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บทบรรณาธิการ
ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย
โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน
บทบาทธนาคารสงเคราะห์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนัักงานรัฐวิสาหกิจมีบ้านเป็นหฃกรรมสิทธิ์ของตนเอง
การส่งเสริมให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล
 
.......................................................................
 
"Proxy or nominee" property - purchase polici... 
ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหน... 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Po... 
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ หญิงเหล็ก...นักพัฒนาที่... 
Evolution of accommodations and facilities in... 
 
.......................................................................
.......................................................................................................................................

/ ประชากรและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย
 

 

 ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงความจำนใช้สิทธิของข้าราชการสมาชิก กบข. ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฉบับที่ 27

 

  Download PDF
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์