ขรรค์ ประจวบเหมาะ
  กรรมการผู้จัดการ
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
ปาฐกถาพิเศษ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส
สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2552 และแนวโน้มปี 2553
สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2552 และแนวโน้มปี 2553
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
แนวทางบริหารจัดการองค์กรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปี 2552
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมปล่อยสินเชื่อ ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนในทุกภาวะเศรษฐกิจ
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
ครบรอบ 55 ปี การสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
แนวความคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2550
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ประสบการณ์การดำเนินงาน ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
กรรมการผู้จัดการ แถลงผลงาน ธอส. ปี 2548 และแผนงานปี 2549
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
สัมภาษณ์พิเศษ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เกี่ยวกับ IUHF
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
บทสัมภาษณ์ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ : เรื่องนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2547 และแนวโน้มปี 2548
จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.
ผลการดำเนินงานของ ธอส. ปี 2547 (ม.ค.-ต.ค.) โดย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ
คำกล่าวรายงานพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง "ดัชนีชี้วัดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์" โดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส. คำกล่าวรายงานพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง "ดัชนีชี้วัดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์" โดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส.
คำกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง "ดัชนีชี้วัดศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์" โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คำกล่าว คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ในการประชุม World Congress
ผลการดำเนินงานของ ธอส. ครึ่งปี 47
ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับการส่งเสริมธุรกิจตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผลการดำเนินงานของ ธอส. ในปี 2547 (ม.ค. - เม.ย.)
ผลการดำเนินงานของ ธอส. ในปี 2546 และแผนงานสำคัยปี 2547
การสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ความเป็นไปได้ในการค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทาไทย
แนวโน้วตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2546
วิสัยทัศน์ในการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
PRESIDENT'S MESSAGE
An Integrated National Housing Development Strategy - key to sustainable Thai economy
 
.......................................................................
 
"Proxy or nominee" property - purchase polici... 
ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหน... 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อรายย่อย (Po... 
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ หญิงเหล็ก...นักพัฒนาที่... 
Evolution of accommodations and facilities in... 
 
.......................................................................
.......................................................................................................................................

/ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

 

 วิสัยทัศน์ในการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ของ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 30

 

  Download PDF
   ขรรค์ ประจวบเหมาะ
  กรรมการผู้จัดการ
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์